Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ARTHEA voor consulten bij klachten of massage ter ontspanning

Algemeen
➢ U gaat akkoord met de algemene voorwaarden, zodra u een afspraak maakt met Arthea Natuurgeneeskundige Praktijk, hierna te noemen ARTHEA, voor de aangeboden diensten.
➢ Ethiek en hygiëne staan bij ARTHEA hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
➢ ARTHEA is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.
➢ Om u volledig aandacht te kunnen geven, nemen wij zelf de telefoon niet aan tijdens de behandeling. Daarom vragen wij u om uw mobiele telefoon ook uit te schakelen.

Privacy, intake en uw gezondheid:
➢ ARTHEA verleent geen medische massages. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
➢ Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u
medicijnen,dan dient u dit voorafgaand aan de behandeling door te geven.
➢ Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u
dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand
aan de behandeling te melden.
➢ U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf.
➢ Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan u doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
➢ Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
➢ ARTHEA is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
➢ Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Uitsluiting van behandeling:
➢ ARTHEA behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.

Verzekering:
➢ ARTHEA is aangesloten bij NIBIG en verzekerd voor bedrijfsongevallen.

Massage:
➢ Annulering van een opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk.
Hierna worden de kosten in rekening gebracht.
➢ Elke behandeling dient na afloop contant en zoveel mogelijk gepast te worden afgerekend.
Op verzoek ontvangt u hiervoor een kwitantie.

Cadeaubonnen:
➢ De cadeaubon kan alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij ARTHEA.
➢ De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.
➢ Indien een cadeaubon wordt besteld via email, zal deze na betaling aan u worden toegezonden.

Massage (aan huis):
➢ Annulering van een opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten in rekening gebracht.
➢ Elke behandeling dient voor komst overgemaakt te zijn op de rekening of contant bij aankomst en zoveel mogelijk gepast te worden afgerekend. U ontvangt hiervoor een kwitantie.
➢ ARTHEA heeft het recht de opdracht te annuleren indien er naar het oordeel van ARTHEA geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

Afmelding:
➢ Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk, te melden via het telefoonnummer 0172-533882 mobiel 06-53130362 of per e-mail: info@arthea.nl

NB: Massage is geen therapie of geneeswijze, het vervangt niet de reguliere geneeswijze!