CZP-keurmerk

CZPkeurmerk (2)Het CZP-keurmerk is een kwaliteitscontrole systeem voor de zelfstandige zorgprofessional.

CZP heeft in 2012 het initiatief genomen om één norm te ontwikkelen waarin de eisen voor zelfstandige zorgprofessionals zijn vastgelegd. Dit is de CZP-norm geworden.

CZP is een keurmerk waarmee wordt aangetoond dat de zorgprofessional voldoet aan de CZP-norm. Hiermee wordt aangetoond dat
de zelfstandige praktijk voldoet aan alle meest voorkomende voorschriften en eisen (zoals KvK inschrijvingen, beroepsverenigingen, klachten en tuchtreglementen etc.) die op een zelfstandige praktijk binnen de zorgverlening van toepassing zijn. Bovendien hebben deze bedrijven een inzichtelijk en geordend bedrijfsproces.

Wilt u meer weten over het CZP-keurmerk? Klik hier voor de aparte website.