Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Arthea kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Arthea en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Arthea verstrekt. Arthea kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres.

WAAROM GEGEVENS NODIG HEEFT
Arthea verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG GEGEVENS BEWAART
Arthea bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard nadat uw behandelingen zijn beëindigd indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Arthea verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan uw expliciete verzoek voor een ander behandelend arts of een wettelijke verplichting.
Bij klachten leg ik een dossier aan met aantekeningen over uw klachten.
Andere zorgverleners krijgen uitsluitend informatie hierover na expliciete toestemming van u.
Arthea zal uw gegevens nooit delen met derden en er ook zorg voor dragen dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn partner en gemachtigde van mijn praktijk een factuur kan opstellen indien u dat wenst.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Arthea worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Arthea gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Arthea maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Arthea bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Arthea te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Arthea heeft hier geen invloed op. Arthea heeft Google geen toestemming gegeven om via Arthea verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@arthea.nl en Arthea zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Arthea neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Arthea maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Arthea verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Arthea op via info@arthea.nl .

Arthea is als volgt te bereiken:
E-mailadres:info@arthea.nl